זהר הצפון | העיתון האינטראקטיבי של הכרמיאלים

| 2 22.7.2020 זהר הצפון תוכן העניינים 11 ׳ / טאץ 1245 גיליון זוהר הצפון פרסום ש. בע״מ יעל אשרוביץ מנכ״ל ובעלים: 052-3355775 : לפרסום גיל דובריש עורך: נטשה פרנק, חן מריומה גרפיקה: רינה פריינטה רכזת מדיה: שירי ויסקוס הנהח״ש: עו״ד אחיאל הלוי ייעוץ משפטי: info@zhk.co.il אימייל: 04-9587111 טלפון במערכת: 04-9582596 פקס: מרכז העירה כרמיאל, 2 רחוב הגליל כתובת: 2161401 מיקוד 473 ת.ד דפוס ידיעות תקשורת הדפסה: 03-6839666 דיגיטלר המרה דיגיטלית: אין המערכת אחראית על התכנים הנשלחים אליה והיא אינה מחוייבת לקבל עליהם תגובה או אישור. הגיליון עשוי לכלול תכני ארכיון ואילו ט ט � א׳ בחוק זכויות יוצרים. על המפרסם מו 27 סטרציה בכפו לסעיף לת האחריות הבלעדית על התוכן שהוא מבקש לפרסם, ולאחר אישור הפרסום בכתב או בע״פ. האחריות על תקינות התוכן והפרסום מוטלת על המפרסם בלבד. לא יתכנו תיקונים ושינויים בתכנים לאחר סגירת הגיליון. 26 ? בואו לשחות בחינם בבריכה 12-18 בני 20-21 זוהר ״עושה״ בית ספר למוזיקה 22 לבד על המצוק 6 ביה״ס נסגר 8 מי נתן לו רשיון הבהרה הכתבה שפורסמה בגיליון זהר הצפון בשבוע שעבר תחת הכותרת ״הסוד המזעזע שהסתירה הילדה על נהג ההסעות״, אינה קשורה בכול דרך שהיא לחברת אמנון מסילות בע״מ או לנהג של החברה. המערכת

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=