Background Image
Table of Contents Table of Contents
 60 / 60 Previous Page
Basic version Information
Show Menu
60 / 60 Previous Page
Page Background

ב- %0 01

ת ו ספ ו ת ש י ער טבע י ו ת

המותג המוביל בעולם בתוספות שיער

מציג את המהפיכה בהלחמה קרה

חידוש – מילוי שיער בפוני ובקודקוד בחיבורים דקים ובלתי מורגשים

זוטוס-מייקום הפצות בע”מ

היבואן:

כתובתנו החדשה

www.micom.co.il

| 03-5751061 |

בן גוריון 11 בני ברק

חידוש נוסף מבית גרייטלנגטס, המאפשר יתרונות בולטים לתוצאות מושלמות. חיבורי השיער דקים

ואינם מורגשים למראה או למגע יד. השיטה הקרה אינה גורמת לכוויות על ידי המשתמש או על השיער.

היזהרו

מחיקויים