Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  3 / 44 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 3 / 44 Previous Page
Page Background

נושאיו של הגליון הנוכחי הם

. למונח זיכרון יש כמה

ביוגרפיה וזיכרון

משמעויות: יכולת הזכירה של אדם וגם

שימורו של סיפור כדי שיעבור מדור

לדור. מה שקוראים אצלנו ‘מורשת’.

בהגדה אומרים שבכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו

כאילו הוא יצא ממצריים ואמי הייתה אומרת שבדור שלנו

חייב כל אדם לראות עצמו כמי שניצל מן השואה.

החודש מציינים בעולם את יום השנה השבעים לשחרור

מחנה תעשיית הרצח אושוויץ. היום הזה הוא היום

הבינלאומי לזכר השואה. האם השואה הפכה להיות אזכור

ולא זיכרון? השואה היא אירוע ותהליך היסטורי שהתרחש

במחצית הראשונה של המאה הקודמת. כמה מאתנו, שגדלו

במחצית השנייה של המאה הקודמת יודעים מה קרה במחצית

הראשונה של המאה התשע עשרה ועד כמה השפיעה הידיעה

ההיסטורית הזו על חייהם?

אלה מאתנו שגדלו בצל סיפור השואה, הבריחה,

ההתנגדות, היתמות, הגזל הרגשי והנישול החומרי, הסיפור

של ההורים והוריהם, יודעים עד כמה מורכב היה לזכור

ולשכוח בעת ובעונה אחת, לדעת ולא לדבר, לקדש אבל

לא לפרט. היה כמעט הסכם בין ההורים לילדים: אתם לא

תשאלו ואנחנו לא נענה. לאור הצל הזה גדלו דורות אבל

הסדקים בהסתרה החלו עולים על פני השטח.

רבים רצו להותיר את הסיפור אחריהם, אחרים רצו

להמשיך ולהסתיר אותו או להעביר אותו בגירסה ‘המצונזרת’

נ . ב .

שלהם. וכאן טמון ההבדל בין ביוגרפיה לאוטוביוגרפיה.

שני אופני הכתיבה האלה נשענים על הזכרון. לביוגרפיה

מחוייבות לחשוף, לאוטוביוגרפיה יש כללים אחרים: הכותב

משמר את סיפורו כפי שהוא, או היא רוצים שיסופר.

אבל זו כמובן לא נוסחה מתמטית. לזיכרון הפרטי

ולזיכרון הקיבוצי יש חוקים שונים. אנחנו מבקשים

הפעם להפגיש בין השניים ולשאול האם הזיכרון האישי

הוא ה‘טיוטא’ של הזיכרון הקיבוצי? אנחנו מביטים על

הביוגרפיה וממשיכים לשאול: האם יש זכרון קולקטיבי?

בעצם: האם אין אלה נושאיו של יקינתון מדי גיליון?

האם זה אינו החומר ה‘גנטי’ שממנו מורכב יקינתון?

האם הזיכרונות הפרטיים והזיכרון הקיבוצי מעצבים זהות

קבוצתית? מבטאים אותה? מושפעים ממנה? משפיעים עליה?

האם הזהות הקיבוצית משפיעה על הזהות האישית?

המחקר היום מדבר על אפיגנטקיה, על מידע העובר מדור

. האם זה

DNA

לעוד דור או שניים באמצעות ‘רכיבה’ על ה-

באמת מפתיע? האם לא ‘ידענו’ שאנחנו נושאים חלק מסיפורי

הטראומה של ההורים שלנו? ומעבירים אותו לילדינו?

אחרי שנה כעורך ‘יקינתון’ אני חייב להזכיר לעצמי,

ובהזדמנות זו לקוראים, שהיות גיליון מוקדש לנושא, אין

פירושו מיצוי כל פניו של הנושא. שלל הפנים המתגלה

מסר

בכל נושא הוא בעצם הגן שממנו מורכב יקינתון, הוא

של הזיכרון הקיבוצי.

המורשתי

התקשורת

השינויים ביקינתון נובעים

נ . ב . 1

מצעדי חסכון המתבקשים מכולנו.

מ. ד .

תוכן המודעות הינו על אחריות המפרסמים בלבד.

נעשה כל מאמץ לאתר בעלי זכויות.

אם טעינו נשמח לתקן בגיליון הבא.

"

MB

דעות, תגובות וכתבות ל"יקינתון-

יפורסמו לאחר עיון, עריכה והגהה.

המערכת אינה ערוכה להגיב על כול טקסט שיישלח

או להחזירו ועם הפונים הסליחה.

באינטרנט,

word

הכותבים מתבקשים להעביר את רשימותיהם בקובץ

או בפקס/דואר (מודפס) לפי הכתובות המופיעות בפרטי המערכת.

תוכן העניינים

............ ראיון עם פרופ’ דן מכמן זכרון והיסטוריה - ................... ד”ר אבנר פלק מבט פסיכו היסטורי - ............. ד”ר רחל פרוידנטל יומן פרטי והיסטוריה - ...................... פרופ’ משה זורמן מוזיקה והנצחה - ...................... תמר הורביץ ליבנה הארכיון בתפן - ............................... מיכה לימור דבר המדיה - ספרים ...................................................... ............................................. חדשות הארגון ............................................. דעות ותגובות עמוד 4 עמוד 7 עמוד 01 עמוד 51 עמוד 61 עמוד 81 עמוד 02 עמוד 52 עמוד 43

עמ׳

2015

ינואר

טבת תשע"ה

270

גיליוןמס'

MB

יקינתון

ירחון צאצאי היקים בישראל

המו“ל: ארגון יוצאי מרכז-אירופה, נוסד ב-2391

www. irgun-jeckes. org

MB

מ ע ר כ ת י ק י נ ת ו ן

רח׳ יגאל אלון 751 תל-אביב 5634476

אורנה חגי

מזכירות מערכת:

טל: 1644615-30

orna@irgun-jeckes

. org

מיכאל דק

עורך:

michaeldak@gmail.com

חגית תגורי

מנהלת הפקה:

hagit@irgun-jeckes.org

יונית גרא

עיצוב גרפי:

עופר אדרת , דבורה הברפלד, תמר הורביץ ליבנה,

המערכת:

פרופ׳ נורית כנען-קדר, עו“ד יונתן לבני, פרופ׳ תום לוי, יורם מנייביץ׳,

ד”ר מיכאל נויברגר, דוד נוימן, ד”ר רפאלה סטנקביץ׳,

פרופ׳ משה צימרמן, עמרם קליין, אורי רוזנפלדר

תל אביב

גרפוליט,

מודפס בדפוס