Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  11 / 44 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 44 Previous Page
Page Background

עמ׳

2015

ינואר

טבת תשע"ה

270

גיליוןמס'

MB

יקינתון

11

ם

י

י

ו

נ

מ

ת

ו

א

מ

ם

י

צ

ו

ר

מ

הצטרפו גם אתם!

לפרטים: 762-008-008-1

לראשונה בישראל, שירות חדש ובלעדי!

פתרון הגנה לגילוי מצבי חירום והדרדרות במצב הבריאותי

באמצעות חיבור ישיר למוקד

בבית שלך

דיור מוגן

בטוח שזה נטלי!

יתרונות המערכת:

מערכת בקרה דו צדדית המאפשרת תקשורת מיידית עם הצוות המקצועי של נטלי

מאפשרת דאגה וטיפול אישי ומיידי 7/42.

בני המשפחה יכולים להתחבר דרך הסמרטפון/טאבלט ולקבל דיווחים שוטפים וכן ליצור

קשר ישירות דרך האפליקציה לבית המשתמש.

החיישנים יותקנו ברחבי הבית ע"י אנשי מקצוע.

לומדת את הרגלי המשתמש ויודעת לדווח למוקד הרפואי ולבני המשפחה על שינויים בהרגלים שעשויים

להצביע על שינויים במצב רפואי/ התנהגותי.

יודעת לחזות שינויים רפואיים והתנהגותיים אצל המשתמש ולהתריע מראש.

יודעת להתריע על שהייה ארוכה מהרגיל בחדרים בבית כגון: חדר שירותים, אמבטיה וכן תדע להתריע על

יציאה וכניסה מהבית בשעות לא שגרתיות ואפילו במקרה של דילוג על ארוחות.

בביתשלך

דיור מוגן

בטוח שזה נטלי!

בביתשלך

דיור מוגן

בטוח שזה נטלי!

מוקד רפואי

אפליקציה

לבני המשפחה

כפתור

מצוקה נייד

פאנל בקרה

גלאי

חלון/דלת

5 גלאי

תנועה