© איגוד המוסיקאים הישראלי - page 4

מאת: רויטל עמיר, עו"ד, יועצת משפטית עילם ואיגוד המוסיקאים
אחוזי ההכנסה של האמנים המבצעים משירותי הסטרימינג בודדים,
והחיפוש אחר אלטרנטיבה תעסוקתית הופך לנואש.
המודלים העיסקיים בשוק הסטרימינג
הובילו לזילות מעמד האמן המבצע
ולהעמקת קשייו הכלכליים.
סיפורה של תופעה
ש
ירותי האזנה למוסיקה אונליין בתשלום באמצעות טכנולוגיית הזרמת
המדיה (סטרימינג) - צמחו מאד בשנים האחרונות ולפי תחזיות
שונות עשויים להמשיך ולצמוח באופן ניכר גם בשנים הבאות. ההנחה
הרווחת היא שצריכת המדיה כולה תהיה בעתיד בעיקר באמצעות שירותים אלה.
שאינם פתוחים
SPOTIFY
בין שירותי הסטרימינג הידועים בעולם נמנים פנדורה ו-
כיום לקהל בישראל.
רוב ציבור האמנים המבצעים, (מלבד כוכבים - ובפרט אלו שמצליחים לתחזק
הקריירה שלהם לאורך שנים) הינו ציבור קשה יום, התעסוקה מתאפיינת בחוסר
קביעות והאמנים המבצעים נאלצים לרוץ מעבודה לעבודה, מאודישן לאודישן.
ההתפתחויות הטכנולוגיות לא היטיבו עם ציבור זה והחריפו את חוסר הביטחון
התעסוקתי כאשר כתוצאה מהן הצטמצמה מאד כמות ההופעות החיות ומכירת
האלבומים. בשל כך, נאלצים מוסיקאים רבים לוותר על העיסוק באמנותם ולתור
אחר מקורות פרנסה אחרים מהם יוכלו להתקיים.
על הרקע הנ"ל, התחזיות לפיהן פורמט הסטרימינג יעודד שימוש חוקי בתשלום
בביצועים מוגנים של אמנים מבצעים ויתרום רבות לפרנסתם - עוררו תקוות רבות.
אלא שבמאמרים העוסקים בנושא שהתפרסמו בעולם, עולה מגמה אחרת.
למרות שהאמן המבצע הוא הסיבה המרכזית לכך שהציבור רוצה לצרוך, לראות
ולשמוע את היצירה והוא הגורם העיקרי להצלחתה, נפקד מקומו כמעט לחלוטין
במפת ההכנסות משירותי הסטרימינג, ובעוד שחברות התקליטים גורפות מיליוני
דולרים ממכירת הרישיונות לשימוש בקטלוג שלהן, המבצעים זוכים לסכומים
מזעריים.
תחת הכותרת:
THE GUARDIAN
במאמר מאת דיוויד ביירן שהתפרסם בעיתון
"האינטרנט ישאב החוצה את כל התוכן היצירתי מהעולם", עולה ביקורת חריפה
של המחבר על המודל העסקי של שירותי הסטרימינג אשר מתגמל את חברות
התקליטים בסכומים אדירים של מאות מיליוני דולרים באמצעות מכירת רישיונות
השימוש בקטלוג שלהן לשירותי הסטרימינג השונים, בעוד שהאמנים המבצעים
מוצאים כמעט לחלוטין מן המשוואה וזוכים, אם בכלל, ללקט פירורים מועטים
" שנוגן בפנדורה מיליון פעם
Tugboat
בלבד. אחת הדוגמאות במאמר היא השיר "
וזיכה את האמן בתמלוגים בסך של 98.61 דולר. בנוסף, להקה המונה 4 מבצעים,
,15,080$
כדי שכל אחד מחבריה יוכל להשתכר שכר מינימום שנתי בגובה של
- כמות בלתי מציאותית בעליל.
SPOTIFY
זקוקה ל-020,945,632 השמעות ב-
Daft
Punk
'
s
" של
GET
LUCKY
לצורך השוואה מציין ביירן כי השיר הפופולרי "
זכה ל-000,067,401 השמעות -פחות ממחצית הכמות הנדרשת הנ"ל. ברור
שהרוב המוחלט של המבצעים אינו מצליח להגיע למספר השמעות "דמיוני" שכזה
והסכומים אותם הם גורפים לכיסם, אם בכלל, הינם נמוכים ביותר.
המספרים מדברים בעד עצמם:
סך של 761 דולר (רועי
SPOTIFY
ליידי גאגא הרוויחה מכל ההשמעות שלה ב-
פוברצ'יק, שירותי הסטרימינג הורגים את תעשיית המוזיקה-1102).
SCOTT
TIMBERG
:(
It
'
s
not
just David
Byrne
and
Radiohead
במאמרו של :
) עולים
Spotify
,
Pandora
and
how
streaming
music
kills
jazz
and
classical
)
נתונים נוספים ולפיהם על אף ששירותי הסטרימינג עלו ב-%24, מכירות
הדיסקים ירדו ב-%6.91 וההורדות ירדו ב-%6.11, ההכנסות הנצברות משירותי
הסטרימינג לאמנים המבצעים הן עדיין מזעריות. בעיקר נפגעים מכך מוסיקאים
בנישות ייחודיות כמו נגני מוסיקה קלאסית או ג'אז. ולדוגמא, רק %8 מהכנסותיה
נבעו משירותי הסטרימינג. מחנות
Zoe Keating
ממוסיקה מוקלטת של המבצעת
שתעריפיה נמוכים מאד מאחר ומכירת שיר היא בד"כ בסכום של 99
ITUNES
ה-
סנט, קבלה האמנית הנ"ל פי ששה ממה שהרוויחה משירותי הסטרימינג, יותר
4671; כמעט 2 מיליון צפיות
$-
זיכו אותה ב
SPOTIFY
מ-000,004 השמעות ב-
;1,248$
ביו-טיוב יצרו לה הכנסה של
אחת הטענות במאמר הנ"ל גורסת כי המודלים העסקיים המתפתחים היום בשוק
הסטרימינג תומכים בחברות התקליטים, הדורשות ומקבלות כמקדמה כמה
מיליוני דולרים עבור הקטלוג שלהן, ואלו המבצעים יזכו לקבל שברי פרוטות, רק
עבור ביצוע שהושמע בשירותי הסטרימינג יותר ממיליון פעמים, התוצאה: רובם
של המוסיקאים לא יזכו לקבל אגורה שחוקה.
אמנים מסוימים הסיקו מסקנות והחליטו להוציא ביצועים שלהם משירותי
הסטרימינג או שלא הסכימו להיכלל בהם. בכלכליסט 3102.6.03 (פינק פלויד
USA
נגד פנדורה מאת גיא בניוביץ') פורסם שלהקת פינק פלויד פרסמה בעיתון
מאמר התוקף את פנדורה והסכומים הנמוכים המשולמים על ידה
TODAY
9100.0 - כך ש-000,1
$-
לאמנים: השמעת שיר בפנדורה מזכה את האמן ב
.2$-
השמעות מסתכמות בפחות מ
(בפרסום 3102/11) מגנה את הפרקטיקות הבלתי
FIM
איגוד המוסיקאים העולמי
הוגנות הנהוגות וחוסר השקיפות בהסכמים בין תעשיית המוסיקה לשירותי
הסטרימינג הגורמים להוצאת המוסיקאים מהמשוואה ומונעים מרבים מהם יכולת
להתפרנס בכבוד. בעוד הכנסות המוסיקאים משירותי הסטרימינג קטנות פי 01
מאלו של המפיקים, אמנות בינלאומיות מחייבות יחס בתמלוג הראוי של 05/05 בין
שוקל פתיחה
SMF
המבצעים למפיקים. עוד נאמר כי איגוד המוסיקאים השבדי
בהליכים משפטיים כנגד המפיקים.
לאן זורמים
המודלים העסקיים
של שירותי הסטרימינג
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 2,3,16
Powered by FlippingBook