קומיקס | גיליון 192

מחיר: & 12.00 להחזרות: קומיקס, 14/1 נחל זויתן בית שמש P.P שולם 9249 ירושלים 20 עיתון ילדים איכותי לבית היהודי 192 גליון ו' ניסן תשע"ט ! ב ָ ח ְ ר ֻ מ ן וֹ י ָ לּ ִ גּ 72 עמודים ס ְ יק ִ ת קוֹמ ֶ כ ֶ ר ֲ ע ַ מ ים ִ א ְ קּוֹר ַ ת ל ֶ ל ֶ ח ַ א ְ מ ם ֶ יה ֵ חוֹת ְ פּ ְ שׁ ִ י מ ֵ נ ְ וּב ל ֵ א ָ ר ְ שׂ ִ ית י ֵ ל בּ ָ כ ְ וּל ר ֵ שׁ ָ ח כּ ַ ס ֶ פּ ַ ח ֵ מ ָ שׂ ְ ו ן ָ כּ ֻ ס ְ ע מ ָ סּ ַ מ שׁ ָ ד ָ פּוּר ח ִ ס ר ֶ ד ֵ ן ס ַ ח ְ ל ֻ שׁ שׁ ֵ ת א ַ ח ַ תּ ים ִ מּוּר ִ יל שׁ ֵ ל אבּוּל ָ ק ְ בּ ה ֶ ל ֲ ע ַ ה י ָ מ ל ֶ לוֹ שׁ ָ גוֹר ְ בּ לוֹס? ְ ר ַ דּוֹן ק ל ֶ י שׁ ִ ישׁ ִ ל ְ ק שׁ ֶ ל ֵ ח ם ֶ תּ ְ ב ַ ה ֲ א ֶ פּוּר שׁ ִ סּ ַ ה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=