מגזין משטרת ישראל | ספטמבר, 2014 - page 9

מגזין 50
|
מגזין המשטרה
9
המערכה האזרחית
ניהול המערכה בעורף
ויישום הלקחים ממבצע
״עמוד ענן״
משה איבגי
>>
בין שדרות לתל אביב
הקו המחבר בין חופש
הביטוי, ביטחון המפגינים
והסדר הציבורי
שמעון נחמני
>>
מדווחים תחת אש
פעילות הדוברים במחוז
הדרומי במהלך ימי מבצע
״צוק איתן״
ליאור בן סימון
>>
הזירה התקשורתית
הלחימה שהתנהלה
מבעד לעדשת המצלמה
ובאמצעי התקשורת
שי חכימי
>>
המפתח: הידברות
שיתוף הפעולה עם
ההנהגה המקומית סייע
לטפל ביעילות בהפרות
הסדר בוואדי ערה
מוטי חריב
>>
באנו לחזק,
יצאנו מחוזקים
הסיוע שהעניק אגף
משאבי אנוש לשוטרים
שפעלו בשטח
לילי בר אילן
>>
תומכי לחימה
ההיערכות המיוחדת של
אגף התמיכה הלוגיסטית
בזירות הלחימה השונות
אבי ימיני
>>
משימת התקציב
ניהול התקציב בזמן
המערכה על ידי אגף
תכנון וארגון
לילך לאופמן
>>
52
54
58
60
64
66
74
70
איתמר בטיטו
עורך:
עידן דורנר, יעל ערד,
רוני מלול-הכט
מערכת:
דורון אמיר
עורך גרפי:
עריכה לשונית: טל נאמן
חטיבת דובר המשטרה
צילום:
ראש חטיבת דובר המשטרה: תנ"צ רפי יפה
ראש מדור דוברות יזומה: סנ"צ שירה ליברמן
רפ"ק שרון ימינחה
ראש תחום דיגיטל:
יולי 4102
|05#
גיליון
יולי 4102
|05#
גיליון
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 2,3,4,5,6,7,8,76
Powered by FlippingBook