מגזין משטרת ישראל | ספטמבר, 2014 - page 6

מגזין 50
|
מגזין המשטרה
6
לכבוד
רב ניצב יוחנן דנינו, מפכ"ל משטרת ישראל
שלום רב,
הערכה והוקרה למשטרת ישראל על העשייה במבצע "צוק איתן"
הנדון:
עם תום מבצע "צוק איתן", אשר דרש מאמצים רבים לאורך תקופה ארוכה ביותר, הנני
מוצא לנכון להביע את הערכתי הרבה לפעילות המבצעית של משטרת ישראל, שתרמה
רבות לחוסנה של מדינת ישראל.
ראוי להדגיש גם את תשומת הלב הרבה שניתנה על ידי המשטרה למשפחות השוטרים אשר
שירתו באזורי הלחימה.
אבקש כי תעביר את הערכתי האישית לכל שוטרי וקציני משטרת ישראל, אשר תרמו בכל
התקופה תוך סיכון נפשות, עבודה ממושכת ללא הפסקה ומתן מענה מקצועי ככל שנדרש
ומעבר לכך.
וכמובן לך אישית, כמפקח הכללי של משטרת ישראל, על הובלת המשטרה והכוונתה לכל
אורך הפעילות.
בברכת שנה טובה, ביטחון ושקט לכולנו.
בברכה,
ח"כ יצחק אהרונוביץ',
השר לביטחון הפנים.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 2,3,4,5,76
Powered by FlippingBook