© איגוד המוסיקאים הישראלי - page 1

איגוד המ סיקאים ועילם
קרן המוסיקאים
אגודה לעזרה הדדית
של אמני המוסיקה
גליון קיץ
אוגוסט 4102
סיפורו של רב אמן:
אלברט פיאמנטה
המאבק למען
המוסיקה הישראלית
נפרדים מיחיעם פלד
וגיא בוילנד
כל מה שרציתם
לדעת והתביישתם
לשאול
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 16
Powered by FlippingBook