Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  3 / 64 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 3 / 64 Previous Page
Page Background

"יהדות מרוקו-מסורת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

3

תשרי-אדר תשע"ה. ינואר-יוני 5102

גליון 1 :

הגות

אשרי יהדות מרוקו שככה לה!

מאמר שפורסם ב"ידיעות אחרונות"

ﬠוד ארוכה הדרך לשוויון

מאת פרופ' שמעון שטרית

מצוקתה-הכצעקתה ?

מאמר שפורסם ב"מעריב"

האנשים שנבחרו סבלו

ראיון עם סם בן שטרית

שיר קנייה בדיזינגוף

מאת המשורר ארז ביטון

4-5

6-7

8-9

12

16

מרוקו-נתונים כלליים

מאת שאול טנג'י

פריז של מרוקו

מאת דוד אנקווה

רבאט

מאמר שלמה גנון

עץ הארגן שבמרוקו

מאת שמואל אזנקוט

מקנאס

מאת ניצב (בדימוס) ברטי אוחיון-חלק ראשון

נופים ואתרים

28-29

30-31

32-33

34-35

36-37

תולדות שמות המשפחה

מאת יוסף טולדנו

ה-אמת או מיתוס?

ָ

שׂ

ְ

מ

ֲ

ח

ַ

סמל ה

מאת עמרם בוסקילה

הברחת יהודים ממרוקו

אחדים מהמקרים-מאת הסנטור רדה בוטייב

והסירותי מחלה מקרבך

מאת אברהם עמוס

הספינה "אגוז" ונסיבות טביעתה

מאת מאיר קנפו

בין ספרדית לחכתייה

מאת ד"ר נינה פינטו-אבקסיס

היהודים בארץ המג'רב

מאת אברהם אביזמר-חלק ראשון

חקר

38-39

40-45

45 ,52

46-47

48-50

54-55

58-63

מפעלי הפדרציה העולמית

חדשות המדיה של הפדרציה

סרטים בהפקת הפדרציה

שונות

11

35

57

מפעלו הספרותי של חנניה דהן

מאת פרופ' אהרן ממן

מיכאל אלקיים

דיוקן של אמן

חיים צרפתי-המאבק לעליה

מפרסומי הפדרציה העולמית

ר' רפאל אוחנה-הזיקה לא"י

מפרסומי הפדרציה העולמית

דיוקן

14-16

18-19

51

53

המימונה

מאת סם בן שטרית

ימים ראשונים במעברת הקסטל

מאת יעקב יעקב

והגדת לבנך

הגדה של פסח בעברית מרוקאית

צדיקים במרוקו

מאת שאול טנג'י

מזקנים אתבונן

ממרות ופתגמים שכדאי להכיר

הגמ"ח במלאח

מאת רפאל בן שמחון ז"ל

מעגל החיים

10

13

17

20-24

25

26-27