Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  4 / 24 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 24 Previous Page
Page Background

הטקס להענקת פרסי הצטיינות

בהוראה ובמחקר היה אקורד הסיום

לשנת הלימודים תשע"ה.

באותו מעמד כיבדה האוניברסיטה

ארבעה חוקרים בכירים על הישגיהם

בשנה האחרונה: פרופ' שמואל

אחיטוב – לרגל קבלת פרס ישראל

בתחום חקר המקרא; פרופ' רון דגן

ופרופ' אבישי הניק – לרגל קבלת

תואר "פרופסור מחקר": זהו תואר

כבוד והערכה המוענק לפרופסור מן

המניין שהשיג מעמד בכורה בקהילה

הבינלאומית בתחום התמחותו

בשל תרומתו המחקרית המקורית

המתמשכת; ופרופ' יוסי קוסט, דיקן

הפקולטה למדעי ההנדסה, שנבחר

לחבר באקדמיה הלאומית למדעים.

'פרסי טורונטו למצוינות במחקר'

לשנת תשע"ה הוענקו לחוקרים

הבאים:

ד"ר אילן דינשטיין (מן המחלקה

לפסיכולוגיה), פרופ' טאלב מוקארי

(המחלקה לכימיה), ד"ר אולגה קגן

(המחלקה לספרויות זרות ובלשנות),

ד"ר דן לוי (המחלקה למיקרוביולוגיה,

אימונולוגיה וגנטיקה על שם שרגא

סגל), ד"ר ניב פפו (המכון הלאומי

לביוטכנולוגיה בנגב), וד"ר נטלי אליה

(המחלקה למדעי החיים).

האוניברסיטה העניקה פרסים

ותעודות- הוקרה למרצים וחוקרים

מצטיינים

גמול הצטיינות

'פרס טורונטו' מוענק לחוקרים

צעירים על יצירתיות אינטלקטואלית,

יכולת - חשיבה והישגים ראויים לציון

בתחומי המדע, הטכנולוגיה, הרפואה,

מדעי הרוח והחברה, ותרומה לרווחת

הקהילה.

פרופ' איריס שי זכתה בפרס

Prize for

הצטיינות בחקר התזונה (

)

Excellence in Nutrition Research

לכבוד יום הולדתה ה-57 של התורמת

ג'ויס סילינס.

במהלך הטקס הוענק 'פרס גלאט

למצוינות בהוראה'. הפרס מוענק

בשמו של עו"ד הרמן גלאט לזכר

הוריו לובה ודיוויד גלאט ז"ל, שהיו

אוהבי ישראל וחברים פעילים בתנועה

ב

ו

ט

י

ח

א

ל

א

ו

מ

ש

'

פ

ו

ר

פ

.

א

ר

ק

מ

ה

ר

ק

ח

ב

ל

א

ר

ש

י

ס

ר

פ

ן

ת

ח

י

ש

ס

י

ר

י

א

'

פ

ו

ר

פ

.

ה

נ

ו

ז

ת

ה

ר

ק

ח

ב

ת

ו

נ

י

י

ט

צ

ה

ס

ר

פ

ק

י

נ

ה

י

ש

י

ב

א

'

פ

ו

ר

פ

.

ת

כ

ש

מ

ת

מ

ת

י

ר

ק

ח

מ

ה

מ

ו

ר

ת

ן

ג

ד

ן

ו

ר

'

פ

ו

ר

פ

.

ר

ק

ח

מ

ה

ת

י

י

ל

י

ה

ק

ב

ה

ר

ו

כ

ב

ד

מ

ע

מ

ט

ס

ו

ק

י

ס

ו

י

'

פ

ו

ר

פ

.

ם

י

ע

ד

מ

ל

ת

י

מ

ו

א

ל

ה

ה

י

מ

ד

ק

א

ה

ר

ב

ח

מדווח

אבג

|

4