Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  2 / 24 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 2 / 24 Previous Page
Page Background

כותרת

עיתון אוניברסיטת בן - גוריון בנגב

מופק על - ידי

המחלקה לפרסומים ודוברות

רשיון מס’ 6022

מנהלת המחלקה

פיי ביטקר

עורך וכתב ראשי

חיים זלקאי

צילום

דני מכליס

הגהה

ד”ר אביב מלצר

עיצוב

ערוץ נוסף

עיצוב קונספט

שי צאודרר

טל': 1821646-80

פקס: 4767746-80

zalkai

@

bgu

.

ac

.

il

דוא”ל:

אינטרנט:

http://in.bgu.ac.il/Pages/abg.aspx

מ ה ב ג י ל י ו ן

פואמה פדגוגית נעמה עצבה-פוריה 5 שגרירנו בירדן עאמר סוויטי 7-6 זרקור אישי גליה מורן 19-18 ויהי עור סימה הלוי 21-20

תחילת הקיץ ושלהי שנת הלימודים תשע"ה. אירועי המושב ה-54 של חבר הנאמנים

מעוררים הדים נרחבים: שוחרינו וידידינו שביקרו כאן בחודש מאי כותבים לנו

מכתבים נלהבים על מפגשיהם עם חברי סגל וסטודנטים, על ההרצאות והאירועים

שבהם נכחו, ועל יופיו של הקמפוס והשלמת בנייתו. התוכנית לפיתוח הקמפוס

הצפוני אף היא מועלית על נס, גם במשמעות הנס של הקמת המפעל האדיר הזה

במשך 54 שנים בלבד. האורחים הרבים שביקרו בתערוכת האמנות פרי יצירתם של

עובדי האוניברסיטה מהללים ומשבחים את הכישרונות, וגם את עצם הרעיון של ציון

אירוע שנת ה-54 באמצעות מי שמגשימים מדי יום את חזון פיתוח האוניברסיטה.

לא קטנה מזו ההתלהבות מהתפתחות העיר באר שבע, ובעיקר מפארק התעשיות

המתקדמות. אכלוס הבניין השני כבר הושלם, ובקרוב יתחילו לבנות את הבניין

השלישי. החברות הרב-לאומיות שכבר פועלות בפארק מרחיבות את פעילותן,

האזרחי

)Cyber Emergency Response Team)

ג

CERT

וחדשות מצטרפות, כולל ה-

והלאומי של מדינת ישראל. חברות סטארט-אפ ש"נולדו" כתוצאה מן הפעילות

בפארק, שלחלקה הגדול שותפים אנשי סגל וסטודנטים שלנו, כבר מתיישבות

גם הן בפארק, והאקו-סיסטם ההולך ונבנה שם הופך למודל בינלאומי של שיתוף

בין האקדמיה והתעשייה. נראה שאין היום קבוצה שמגיעה ארצה מתוך עניין

בהיי -טק ובעיקר בתחום הסייבר שלא מבקרת בפארק ובאוניברסיטה. אין ספק

שהאוניברסיטה שלנו מהווה מנוע אדיר בפיתוח העיר והאזור. בתוך כשנתיים עלה

מספר בוגרינו (בייחוד בתחומי ההיי -טק אבל לא רק) שנשארו בנגב ממאה ליותר

מאלף, ועוד היד נטויה.

ההיי -טק הוא קטר הצמיחה, אבל פרס ישראל לשנת תשע"ה הוענק השנה לאיש

מדעי הרוח באוניברסיטה. פרופ' שמואל אחיטוב, מן המחלקה למקרא, ארכיאולוגיה

והמזרח הקדום, הוכתר כחתן פרס ישראל בתחום חקר המקרא. חברי הוועדה שבחרו

בו ציינו בנימוקיהם כי פרופ' אחיטוב הוא מבכירי חוקרי המקרא בארץ ובעולם, שתרם

תרומה נכבדה לחקר ההיסטוריה של עם ישראל בתקופת המקרא ולפרשנות הספרות

המקראית.

פרופ' אחיטוב מצטרף לפרופ' יעקב בלידשטיין, מחשובי חוקרי הרמב"ם בימינו, איש

המחלקה למחשבת ישראל, שקיבל את פרס ישראל בתחום מחשבת ישראל לשנת

6002. ואכן, בפקולטה למדעי הרוח שלנו ישנו עושר אקדמי רוחני ותרבותי מרשים.

חברי סגל מצוינים שגויסו בשנים האחרונות מבטיחים שעוד נזכה בפרסים יוקרתיים

בעתיד.

זוהי הזדמנות להתגאות גם בפרופ' יוסי קוסט, דיקן הפקולטה למדעי ההנדסה,

שנבחר לחבר האקדמיה הלאומית למדעים. ההישג נכבד מאוד, במיוחד משום

שמספר חברי האקדמיה המייצגים את תחום ההנדסה הוא קטן ביותר.

מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל כולה ממתינה לחילופי גברי בגוף הרגולטורי

ולתקציב החומש הבא – הם יקבעו את כיווני הפיתוח על משמעויותיהם ברמת

המוסדות. ואנחנו דבקים בדרכנו - המשך פיתוח אקדמי של מצוינות בהוראה

ובמחקר, שיפור תשתיות, העצמת המעורבות בקהילה וקידום הפרויקט האדיר של

הקמת הקמפוס הצפוני - עתיד האוניברסיטה ל-54 השנים הבאות.

אני מאחלת לסטודנטים הצלחה רבה בבחינות סיום השנה, ולכולנו קיץ רגוע; מי ייתן

ונצליח לממש בו את כל תוכניותינו, כולל אלה שנדחו מן הקיץ שעבר.

שלכם,

דבר הנשיאה

אבג

|

2