Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  12 / 24 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 12 / 24 Previous Page
Page Background

התאבדותו של הטייס הגרמני

אנדריאס לוביץ, שריסק את מטוס

הנוסעים של חברת "ג'רמן ווינגס' על

051 יושביו בהרי האלפים, עוררה מחדש

את נושא חרדת הטיסה.

במחקר קודם שבו השתתפה ד"ר

ענת צ'צ'יק, מן הפקולטה לניהול על שם

גילפורד גלייזר, נמצא כי חרדת טיסה

היא אחד המשתנים המשפיעים על

נוסעים כשהם מחליטים באיזו טיסה

לטוס אל יעדם. עוד נמצא באותו מחקר

כי בגלל העדר מידע אובייקטיבי וזמין

על בטיחות הטיסה, נוסעים הסובלים

מחרדת טיסה נוטים להיאחז בתכונות

מסוימות של הטיסה המוצעת (כגון

טיסה ישירה, או טיסה בחברה סדירה),

שנראות להם כמפחיתות סיכון לתאונה.

הם אף מוכנים לשלם יותר בעד טיסות

אלה.

במחקר- המשך עשו ד"ר צ'צ'יק

ועמיתיה סקר שבחן את בחירותיהם

של נוסעים ישראלים לגבי טיסת הלוך

ושוב מלונדון לציריך וחזרה ללונדון.

מחצית מן הנבדקים קיבלו בנוסף למידע

הרגיל על הטיסות המוצעות גם מידע

בנוגע לרמת הבטיחות של הטיסה, והוא

הוצג כקביעה אובייקטיבית של מומחי

תעופה. נבדקה גם רמת חרדת הטיסה

של הנבדקים. אחת התוצאות המעניינות

היא שהנכונות לשלם כדי לעבור מרמת

בטיחות נמוכה לרמת בטיחות בינונית

קרובה מאוד לאפס. משמעות הדבר היא

כי אנשים לא מבחינים בין טיסות ברמת

בטיחות נמוכה ורמת בטיחות בינונית,

ללא קשר לרמה של חרדת הטיסה.

ואילו הנכונות לשלם בעד מעבר מטיסה

ברמה בטיחות נמוכה או בינונית לטיסה

ברמת בטיחות גבוהה גדלה עם עליית

הרמה של חרדת הטיסה.

אף -על- פי שהסטטיסטיקה מראה

שתחבורה אווירית היא הבטוחה בין

דרכי התעבורה, הולכת ומתרחבת

החשיפה של תאונות ואסונות תעופה

באמצעי - התקשורת השונים. "רצף

התאונות האוויריות בשנת 4102 מגביר

את חרדת הטיסה בציבור", אומרת ד"ר

צ'צ'יק. "נמצא שכאשר אנשים קיבלו,

בנוסף למידע הרגיל, גם דירוגי בטיחות

ארזתם לבד?

חוקר

אבג

|

12