Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  9 / 28 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 9 / 28 Previous Page
Page Background

9

ó āĈĉ ôûĀú _

ćðýąò _

þôøûøñ _

Ĭıĩĭİ ĴĭĿ

ó āĈĉ ôûĀú _

ćðýąò _

þôøûøñ _

Ĭıĩĭİ ĴĭĿ

סיפור הקמת המושב: מושב אמונים, נוסד בשנת תש"י )0591(.

השם אמונים מסמל את נאמנות העולים לארץ האבות. מקור

" )תהילים ל"א, כ"ד(. בתחילה

ה;

ָ

הו

ְ

ר י

ֵ

צ

ֹ

ים, נ

ִ

נ

ּ

מו

ֱ

א

השם תנ"כי, "

נקרא אשדוד ג'. המושב הוקם על ידי עולים ממצרים, בשנת

4591 הגיעו אליו עולים נוספים, בעיקר מרומניה ומצפון אפריקה

ובשנת 7591 הצטרפו אליהם עולים נוספים מפרס. באמצע

שנות ה- 07 נערך במושב מבצע "מהעיר אל הכפר" ונקלטו בו

מתיישבים נוספים מרחבי הארץ.

חיי קהילה: מרסל אלפסי, רכזת הקהילה: "במושב קיימת פעילות

קהילתית, התושבים מציינים יחדיו את טכסי יום הזיכרון ונוהגים

לחגוג יחד את ראש השנה, חנוכה, פורים, ומסיבת קיץ לילדים.

ההיענות להשתתפות בפעילויות רבה. בכל המקרים מתקבלות

תגובות חיוביות ומחזקות לעושים במלאכה".

חקלאות: אודי נחום, יו"ר הוועד המקומי: "עם הקמת המושב,

ביססה מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית בשיתוף משרד

החקלאות, את ענף הרפת וגידול הירקות. המושב כלל 29 משקים

חקלאיים אשר כולם עסקו בחקלאות. במהלך שנות ה - 07, החליטה

הסוכנות לבטל את ענף הרפת במושב ולהקים במקומו את ענף הלול

לפיטום. באמצע שנות ה- 06 ביטלה האגודה את הערבות ההדדית

ואמונים היה המושב הראשון שפרץ אל השוק הפרטי והחל לשווק

באופן עצמאי. בשנות ה- 08, עסקי הלול הפכו ללא רווחיים ומרבית

בעלי המשקים זנחו ענף זה, נותרו משפחות מעטות שמפעילות את

הענף. ענפי החקלאות העיקריים כיום הם: לול לפיטום, פלחה,

ירקות, מטעי רימונים ופרדסים. בשנות ה- 09 החליטו

במושב, יחד עם המועצה האזורית באר טוביה, על הרחבת

היישוב על מנת להחזיר את בניו ול'הצעיר' אותו. ואכן בנים

רבים חזרו למושב ובנו בו את ביתם".

התחדשנו:

שודרגו מתקני הספורט והמשחקים, הסתיים תכנון מועדון

נוער חדש ואושרה הקמתו, אושר שידרוג בית העלמין

האזורי והיד עוד נטויה.

אז והיום

חידון מושב אמונים

)התשובות מסתתרות בכתבה(

מושב אמונים

1. כמה משקים יש במושב אמונים?

2. מהם ענפי החקלאות העיקריים היום באמונים?

3. באיזו שנה נוסד מושב אמונים?

4. מי הקים את מושב אמונים?

5. מה היה שמו הראשון של מושב אמונים?

dover@beer-tuvia.org.il א

ת הפתרונות יש לשלוח למייל -

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס

היום- מרכז מושב אמונים

תעודת זהות

שם: אמונים

תאריך ההקמה: 0591.1.4

מספר תושבים: כ- 058

היישוב מונה: 29 נחלות חקלאיות, 29 משפחות

בהרחבה

ענפי חקלאות עיקריים: לול לפיטום, פלחה, ירקות,

מטעי רימונים ופרדסים

נציג במועצה: שלמה שמאי

יו"ר הוועד המקומי: אודי נחום

שעות פעילות המזכירות: ב', ד, ה'- 00:61-00:8,

א, ג' 00:91-00:11. טלפון: 0312558-80

מי

שמאמין

אז- סלילת הכביש

הראשון באמונים

מושב אמונים סיפורם המרתק של

המייסדים, קליטת תושבים מרחבי

הארץ והבנים החוזרים למכורתם