Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  8 / 28 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 8 / 28 Previous Page
Page Background

8

ó āĈĉ ôûĀú _

ćðýąò _

þôøûøñ _

Ĭıĩĭİ ĴĭĿ

ó āĈĉ ôûĀú _

ćðýąò _

þôøûøñ _

Ĭıĩĭİ ĴĭĿ

במועצה

משטרה

אזרחים יקרים

1. במהלך התקופה האחרונה חלה עלייה קלה בהתפרצויות לבתים.

2. אנו פונים אליכם התושבים, לאור אופי ושיטות ביצוע הגניבות הן החקלאיות והן הפליליות, להיערך טוב יותר לקראתן ולגלות מעורבות יתר בשמירה על רכושכם.

3. מטרת המידעון לחדד מספר כללי בטיחות היכולים לסייע בשמירה על רכושכם.

התפרצויות לבתים/מחסנים

א. אין להשאיר מפתחות הבית ו/או מחסנים גם לא במסתור- הגנבים יודעים היכן לחפש.

ב. עדכנו את שכינכם שנשארים על כך שלא תהיו בבית.

ג. לנעול היטב!! את כל החלונות ולסגור התריסים. דלתות הזזה מספקות כניסה קלה לפורצים. ניתן ומומלץ להציב מוט מתכת על המסילה או ע"י הוספת מנעול בריח.

ד. מומלץ להאיר את הכניסה לבית.

ה. שימו לב לזרים שמסתובבים ליד בתיכם. הגנבים "מסמנים" בתים לפני ביצוע התפרצות. בראותכם חשוד צרו קשר מידית עם מוקד 001 של המשטרה.

ו. רכוש יקר ערך השתדלו לשמור בכספת.

ז. כדאי תמיד להיות מודעים לבעיית ההתפרצויות לבתים, ככל שהמודעות שלכם תהיה מחודדת יותר, תוכלו למנוע טוב יותר את הפריצה לבית.

גניבת רכבים

ח. השתדלו להשאיר את רכבכם במקום מואר.

ט. שמרו על רכבכם נעול והימנעו מהשארת מפתחות הרכבים במקום צפוי.

י. בעת יציאה מהבית, קחו עמכם את מפתחות הרכב הנשאר בבית.

יא. הימנעו מהשארת חפצים יקרי ערך במקום נראה לעין, אל תהפכו את רכבכם למטרה נחשקת יותר.

יב. כוונו את גלגלי הרכב לכיוון המדרכה בעת חניה. הטיית גלגלי הרכב למדרכה תקשה על גנבי הרכב לגרור אותו, כמו גם השתמשו בבלם היד, פעולה מעבר להיותה בטיחותית

מקשה על גרירת הרכב.

גניבות חקלאיות

יג. הקפידו לנעול את מכלאות הבקר/בעלי חיים.

יד. בצעו ביקורים בשעות לא רגילות ומגוונות בלולים, דירים, מכלאות, שדות ובמקום בו נמצא ציוד חקלאי או בעלי חיים.

טו. מומלץ להאיר את המכלאות בשעות החשיכה.

טז. חשוב לדווח על תנועה חשודה של אדם/רכב בשעות ובמקומות לא סבירים ביום ובלילה.

מיגון היישוב

א. הצבת מצלמות במבואות היישוב /במוקדי ריכוז.

ב. שערים – הצבת שערים ונעילתם בשעות החשיכה, זכרו נוחות יתרה משרתת את הגנב בכניסתו וביציאתו מהיישוב . יש לפעול לאבטחת היישוב ע"י שומר/מאבטח.

ג. משמר יישוב – מונע כמעט לחלוטין עבירות פליליות ביישוב )משטרת קריית מלאכי תסייע בהקמת ייעוץ והכוונה כאמור(.

4. במידה וגיליתם כי דירתכם נפרצה להלן מספר דגשים:

א. על מנת למצות את בדיקת הממצאים בזירת האירוע יבקר במקום בהמשך חוקר מעבדת זיהוי פלילי. מאחר ועל בדיקת הזירה להיעשות באור יום, אנו מתנצלים מראש על ההמתנה

האפשרית להגעתו של חוקר המז"פ.

ב. נבקש לשמור ככל הניתן על זירת העבירה כפי שנמצאה על מנת לאפשר לחוקר המז"פ לאתר ממצאים במקום. במקרה בו קיים הכרח לגעת או להזיז דבר מה ממקומו, יש לעשות כן

שלא בידיים חשופות ולעדכן על כך את חוקר המז"פ שיגיע.

ג. בנוסף לחוקר הזירה, יבקרו במקום גורמי חקירה, מודיעין ופיקוד על פי הצורך )מפקד התחנה, ק' חקירות/מודיעין, רכז מודיעין, שוטר קהילתי ועוד(.

ד. במקרה בו התגלה ממצא הרלוונטי לחקירה )כגון: פריט נוסף שנגנב, שימוש בכרטיס אשראי, תמונה ממצלמה בזירה, עד ראייה לאירוע וכיו"ב( לאחר שהגורמים השונים עזבו

את המקום, נבקשכם ליצור קשר עם אחד מהגורמים הנ"ל בתחנה: ק' חקירות – 3148068-80 ,רכזת חקירות – 1248068-80 , חוקרת במרכז שרות לאזרח – 334/2248068-80, יומן

התחנה– 0048068-80.

ה. במקרה ומגיע לידיכם מידע שעשוי לסייע לחקירה, נבקשכם ליצור קשר עם אחד מרכזי המודיעין של התחנה: מאיר 8226337-050 )גזרת גן יבנה, בני עי"ש ומושבי הסביבה( אמנון

- 7813295-050 )קריית מלאכי(, איציק- 6999189-050 )גזרת המושבים(, משה - 6821726-050 )פשיעת בני נוער(.

ו. במידה והנכם מעוניינים בקבלת אישור על הגשת התלונה לחברת הביטוח ובכל מקרה אחר בו הנכם נדרשים לסיוע או עזרת התחנה בהמשך, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם אחד

מהגורמים המצוינים לעיל בסעיף ד.

ז. בכל מקרה בו תבקשו מידע נוסף או עזרה נוספת - יומן תחנת המשטרה בקריית מלאכי: 0048068-80.

5. שוטרי תחנת משטרת קרית מלאכי ומג"ב כפרי, יעשו כל שביכולתם להביא את מבצעי המעשה לדין. אנו נודיעכם במידה וימצאו חשודים בביצוע המעשה.

סמי מרציאנו, סנ"צ

מפקד תחנת קרית מלאכי

שי שלמה, פקד

קש"ק - ת. קמ"א

הנדון: מידעון לתושב – כללי מניעה בסיסיים כנגד

התפרצויות וגניבות חקלאיות