Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  4 / 28 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 28 Previous Page
Page Background

4

ó āĈĉ ôûĀú _

ćðýąò _

þôøûøñ _

Ĭıĩĭİ ĴĭĿ

ó āĈĉ ôûĀú _

ćðýąò _

þôøûøñ _

Ĭıĩĭİ ĴĭĿ

אצלנו במועצה

חינוך

מחלקת החינוך במועצה האזורית באר טוביה, שוקדת על תוכניות

לימודיות ייחודיות לרווחת התלמידים ולקידומם. הדגש הוא

ראיית האינדיבידואל, צרכיו האישיים, סגנונות למידה שונים

ופעילויות מגוונות שיתנו מענה למנעד רחב של סגנונות למידה.

במחלקת החינוך מקדישיםתשומתלב רבה על למידת חקר ולמידה

חווייתית רב חושית. זאת בעידן של תקשורת דיגיטלית הפולשת

לכל תחומי החיים וגורמת לריבוי מסכים וגירוי ויזואלי ושמיעתי.

אלו נמצאים בכל מקום, ולכן נודעת חשיבות רבה ללמידת החקר,

למידה סביבתית בטבע והתנסויות אישיות הנחקקות ונטמעות

בתלמידים ומהוות חוויות למידה משמעותיות.

לצד הלמידה החווייתית והדידקטית מתקיימות תוכניות רבות

בדגש על חינוך ערכי, חברתי ותרומה לקהילה. ליקטנו כאן

דוגמאות אחדות של תוכניות ייחודיות במוסדות החינוך של

המועצה.

איכות חיים וסביבה

גן "ארז", ממ"ד, במושב שדה עוזיהו עובר השנה תהליך של

הסמכה כגן "ירוק".

)גננת: בת גלים דנוך, סייעת: מזל נעים(

מטרת תוכנית ההסמכה, להוביל את גן הילדים לתהליך חינוכי

מתמשך שבו לוקחים חלק הילדים, צוות הגן וההורים, העוסקים

יחדיו בהטמעת ערכים סביבתיים. השנה שמים דגש על נושאי

חיבור לסביבה ואיכות הסביבה.

העידן הבא

בבית הספר "נופים" בונים רובוטים בשילוב חיישנים

ומחשבים.

תוכנית "רובוטיקה" היא דרך למידה אחרת, המעודדת יצירתיות

וביטוי עצמי, שיתוף פעולה ועבודת צוות. התוכנית מורכבת

מסדרה של מפגשים, שבכל מפגש הילדים מקבלים משימה

במחשב, בתוספת משימת אתגר על בסיס ידע נרכש. התוכנית

מיועדת לקבוצות של תלמידים מכיתות ג' עד כיתות ו', כל שכבת

גיל בנפרד.

סתיו, תלמידת כיתה ו' 4 המשתתפת בתוכנית, מספרת: "המורה

נדב נותן לנו חלקים של לגו, ואנחנו צריכים להרכיב רובוט.

התוכנית מעניקה לי ידע על רובוטים, ואני לומדת תחום חדש

ומעניין".

ליאור, תלמיד כיתה ו' 4, מוסיף: "המדריך נותן לנו חלקים

מיוחדים ואנחנו בונים רובוט בקבוצה של ארבעה – חמישה ילדים.

אחרי שסיימנו לבנות את הרובוט הוספנו לו חיישנים. אני מאוד

נהנה ולומד על הרובוטים ועל שיתוף פעולה בקבוצה".

עברי, תלמיד כיתה ג' 1, מתאר: "אנחנו בונים רובוטים עם מנוע,

אני לומד לבנות דברים מורכבים, למדתי להתמודד עם דברים

קשים, ועכשיו יותר קל לי לבנות".

תמיר, תלמיד כיתה ג' 3: "ברובוטיקה אני לומד להבדיל בין חלקים,

לחבר כל דבר למקום, ולתכנת במחשב את הרובוט. אני לומד

הרבה דברים חדשים, לומד לאלתר ולבנות מוצרים חדשים".

חוקרים בעלי חיים

גן "הגפן": )גננתאביבה

גרשון, סייעות: עדינה

דרויש וריקי בוארון(

עם בואו של הסתיו

יצאו ילדי גן "הגפן"

לחפש את סימניו:

היכן הם מצאו את

הנחליאלי?

בנחל או אולי בנחלה?

האם זהו הזכר או אולי

הנקבה?

האם הם בזוג, האם הוא

לבד?

האם הם ביחד עוד מסתיו

אשתקד?

ואיפה כל הלהקה?

אתה הוא/היא הגיעו מהארץ הקרה?

אל הגן הם חזרו עם כל התשובות

ועם החדווה של לראות ולגלות...

בבוקר של סתיו לא כל-

כך קריר,

אל חצר גננו הגיע זחל

בהיר.

ארוך, גדול ממש ענק,

קשה היה לזהותו

ממרחק.

פתחנו ספרים, עיינו

במגדירים,

סוף-סוף מצאנו תשובה

ופתרונים:

כן, זהו זחל בעל שם

מפחיד באמת,

קוראים לו ... "רפרף

גולגולת המת"!

תוכניות לימודים חדשניות עבודת אדמה משותפת, הורים וילדים הרכבת רובוטים מהגיל הרך

הכנה יסודית לצה"ל במועצת באר טוביה מכינים את הדור הצעיר להתמודדות עם ריבוי

י

האתגרים הצפויים להם יש מה, וממי, ללמוד

חוויות

רבחושיות