Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  10 / 28 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 28 Previous Page
Page Background

10

ó āĈĉ ôûĀú _

ćðýąò _

þôøûøñ _

Ĭıĩĭİ ĴĭĿ

ó āĈĉ ôûĀú _

ćðýąò _

þôøûøñ _

Ĭıĩĭİ ĴĭĿ

במועצה

חקלאות

החקלאי זאב דורון, בן 86 ממושב ערוגות, חי ונושם את ריח הגידולים 42 שעות ביממה. אחרי שאני

טועמת ומתמוגגת מענבי הקרימזון המתוקים שהוא מגיש לי, אני נדהמת לשמוע ממנו וידוי לא צפוי

"אני בכלל לא חסיד של פירות" הוא אומר בחיוך.

דורון, פנסיונר של צה"ל, לא הפסיק לעסוק בעבודת האדמה גם בהיותו בשירות צבאי ובשירות קבע.

הגידול הראשון שלו היה ענבי יין, לאחר מכן עבר לגידול ענבי מאכל מסוגים שונים, 001 דונם של

חמישה סוגי ענבים. הוא משווק בעיקר לרשתות הגדולות, כ- 000,2 טון ענבים בשנה. כיום הוא אמנם

חקלאי בגמלאות, אולם עדיין קם בחמש בבוקר, מוציא את הפועלים לעבודה, מסתובב בשדות הגידול

ומנחה את העובדים.

זאב יליד צ'כיה, עלה בגיל שנתיים למושב כפר אחים במועצה האזורית באר טוביה, שהיה עדיין

בהתהוות. אז, המושב היה ממוקם היכן שבניין המועצה נמצא כיום (בשנת 3591 עבר למיקום הנוכחי).

בשנת 2791 עבר זאב למושב ערוגות ובנה את ביתו בשדרת המייסדים. רעייתו, ציפי, נולדה במחנות

המעפילים בקפריסין. אביה נמלט מרומניה בימי מלחמת העולם השנייה והיה ממייסדי ערוגות. יש

לו בן ושלוש בנות, כולם מתגוררים ביישוב. מדובר במשפחה חמה ומלוכדת. מדי יום מגיעים עשרת

הנכדים לבית הסבתא והסבא, יושבים יחדיו לארוחת צהריים ונהנים ממטעמיה המשובחים של ציפי.

אביו של זאב לחם במלחמת העולם השנייה בשורות הצבא ההונגרי והצ'כי. אימו נתפסה על ידי

הגרמנים, נשלחה למחנה הריכוז אושוויץ ושוחררה לאחר המלחמה. זאב מספר כי אמו סירבה לאורך

השנים לספר את קורותיה במהלך המלחמה. את אשתו ציפי הכיר ביישוב.

הוריו היו חקלאים והאהבה לחקלאות עברה גם אליו מהיום שנולד.

קסםהפרי

. ָ

ך

ֶ

נ

ָ

ח

ְ

ל

ׁ

ֻ

ש

ְ

יב ל

ִ

ב

ָ

ים ס

ִ

ית

ֵ

י ז

ֵ

ל

ִ

ת

ׁ

ְ

ש

ּ

ִ

כ

ָ

יך

ֶ

נ

ּ

ָ

ב

ָ

ך

ֶ

ית

ֵ

י ב

ֵ

ת

ּ

ְ

כ

ְ

ר

ַ

י

ּ

ְ

ה ב

ּ

ָ

י

ִ

ר

ּ

ֹ

ן פ

ֶ

פ

ֶ

ג

ּ

ְ

כ

ָ

ך

ּ

ְ

ת

ׁ

ְ

ש

ֶ

א

(תהילים פרק קכ"ח, פסוק ג')

זאב דורון, חקלאי ממושב ערוגות מגדל חמישה זנים של ענבים מתוקים

להפליא כל צהריים זאב ורעייתו מארחים את נכדיהם לארוחה משותפת

על ההשקעה של המועצה ביישוב ובתושבים יש לו רק מילים טובות לגבי

עתיד החקלאות בארץ הוא פחות אופטימי

אשד, ארד, שגיא, עומר, אופק, פלג, ציפי, סלע, מאי, זאב, גפן ורוני